Lillemor Karlsson

onsdag 30 mars 2011

EUMA Sweden Årsmöte den 19 mars

Bästa kollega och medlem,

Lördagen den 19 mars var det dags för EUMA Sweden årsmöte som hölls på Stallmästaregården. Vi har 56 deltagare som kom från våra 4 regioner. Två nya styrelsemedlemmar valdes in; Eila Sandberg ersätter Mari-Louise Evans som sekreterare, Elena Aylott ersätter Gudrun Bergström som styrgruppsansvarig för region East och Kristina Cronqvist ersätter Lillemor Karlsson som styrgruppsansvarig South. Lillemor Karlsson valdes till vice ordförande. Elisabeth Gustafsson valdes till intern revisor. Stort tack för goda insatser framfördes till avgående styrelserepresentanterna Mari-Louise och Gudrun.


Styrelsen 2011 (ej närvarande Eila Sandberg och Kristina Cronqvist)

Vid årsmötet så presenterades rekryteringsprojektet som innebär att vi slår ett slag för "Kompis i karriären". Vi behöver nätverk för ens personliga utveckling och kärriär inom yrket.

Vi avtackade Lisbeth Blomhammar, som under många år varit en driftig nätverkare i sin roll som ordförande för valberedningen. Gudrun Bergström valdes till ny ordförande för valberedningen.

Tack till alla som deltog på årsmötet!

Årsmötet präglades annars av en härlig stämning och som jag hoppas kommer att inspirera oss i det dagliga arbetet med EUMA i respektive region! 

Hälsningar
Else-Britt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar